ቃለ መሕትት ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ምስ ክፍሊ ዜና ሰልፊ - 8ይ ክፋል

Eritrean Nahda Party

ሕቶክ / ዜ / ሰልፊ 

ዝኸበርካ ሓው ዓብዱራሕማን፡ ድሕሪዚ 3ይ ጉባኤ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ብውሳኔታቱ ዝተዋህቦም ዕድልን ዘይምጥቃሞም ከይኣክል እቶም ዓንቀፍቲ ቃልሲ ዋዕላ ብዝብል ስም ኣብ መዲና ምክያዶም እዚ ከመይ ትሪኦ? ንምንታይከ ዝዓለመ እዩ?

Read more ...

ቃለ መሕትት ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ምስ ክፍሊ ዜና ሰልፊ - 7ይ ክፋል

Eritrean Nahda Party

ሕቶክ / ዜ / ሰልፊ 

ብድሕዚ ዝሃብካና መብሪሂ ኩቡር ሓው ዓብዱራሕማን፡ እቲ ኣብ ምድላው ዝነበረ ብወርሒ ነሓሰ 2016 ዓ/ም ዝተጋበኤ 3ይ ጉባኤ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ነዞም ውልቀ ሰባት ከምቲ ዝገለጽካዮ ኩሉ ፈተነታት ንምምላሶምን

Read more ...

ቃለ መሕትት ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ምስ ክፍሊ ዜና ሰልፊ - 6ይ ክፋል

Eritrean Nahda Party

ሕቶክ / ዜ / ሰልፊ  ኩቡር ኣቦ ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ሓው ዓብዱራሕማን

ከምቲ ክትገልጸለይ ዝጸናሕካ ሰልፊ ከይተሓለለ ነቲ ጉዳይ ንምእራሙን ነቶም ውልቀ ሰባት ናብ ንቡር ናይ ቃልሲ ቦቶኦም ክምለሱ ምግባሩ ክትዝርዝረለይ ጸኒሕካ እንተኾነ ብዘይ ምዕዋቱ ሰልፊ ንመጣጠን ሱጉምቲ ወሱዱ

Read more ...

ቃለ መሕትት ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ምስ ክፍሊ ዜና ሰልፊ - 5ይ ክፋል

Eritrean Nahda Party

ሕቶክ / ዜ / ሰልፊ 

ኩቡር ኣቦ ወንበር ሰልፊ፡ ነዚ ጉዳይዚ ብወገን ሰልፍን ማእከላይ መሪሕነቱን ከመይ ሪእዎ? ብሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ንምፍትሑ እንታይ ዝተወሰደ ሱጉምቲ ኔይሩ?

Read more ...

ቃለ መሕትት ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ምስ ክፍሊ ዜና ሰልፊ - ራባዓይ ክፋል

Eritrean Nahda Party

ሕቶክ / ዜ / ሰልፊ

ኣቦወንበር ሰልፊ፡ መበገሲ ናቱ ቅድሚ ምእታውና ዝነበረ ኩነታት ሰልፊ ካብ ደላይ ፍትሕን ኣሕዋትን ዝሕባእ ነገር የብሉን፡

ድምር ናይቲ ዝነበረ ኣካይዳ ኣብ ካላኣይ ጉባኤ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ፖለቲካውን ምምሕዳራውን ውሳኔ ብምግባር ለውጢ ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ፡

Read more ...

ቃለ መሕትት ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ምስ ክፍሊ ዜና ሰልፊ - ሳልሳይ ክፋል

Eritrean Nahda Party

ሕቶክ / ዜ / ሰልፊ

ዝኸበርካ ኣቦ ወንበር ሰልፊ፡ ካብዚ ናይ ደምበ ተቓውሞ ኩነታት ብምብጋስ ንሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ከመይ ትግምግሞ?

Read more ...

ቃለ መሕትት ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ምስ ክፍሊ ዜና ሰልፊ - ካልኣይ ክፋል

Eritrean Nahda Party

ሕቶክ / ዜ / ሰልፊ

ዝኸበርካ ሓው ዓብዱራሕማን ጣሃ ፡ ነዚ ስርዓትዚ ንምብዳህ ንዲሞክራስን ፍትሕን ተሓንጊጡ ኣብ ደምበ ተቃውሞ ኤርትራ ተሰሊፉ ዝርከብ ፡ ኣብቲ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ድኽመታት ይራኣዮ ምህላዉ ብኩሉ ሸነኻት ይዝረብ ኣሎ ነዚ ኸመይ ትግምግሞ ?

Read more ...

ቃለ መሕትት ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ምስ ክፍሊ ዜና ሰልፊ - ቀዳማይ ክፋል

Eritrean Nahda Partyኣብ ህሉው ኩነታት ኤርትራ ደምበ ተቓውሞን ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዘተኮረ ቃለ መሕትት ምስ ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ የካቲት 2017

ብቀዳምነት ብስም ክፍሊ ዜና ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ቃለ መሕትት ክትገብር ፍቓደኛ ዝኾንካ ብስመይን ብስም ክፍሊ ዜና ሰልፊ ምስጋናይ የቅርበልካ፡ እሞ ናብቲ ሕቶታትይ ካኣቱ፡

Read more ...
Top
We use cookies to improve our website. More details…