ብሰውራ ኣኽሪያ፡ እቲ ስርዓት ኣብ ከቢድ ምንቕናቕ ኣትዮ ምህሊዉ ምንጭታት ካብቲ ቦታ ሓቢሮም

Eritrean Nahda Party

ብሰውራ ኣኽሪያ፡ እቲ ስርዓት ኣብ ከቢድ ምንቕናቕ ኣትዮ ምህሊዉ ምንጭታት ካብቲ ቦታ ሓቢሮም

Read more ...

ቤት ትምህርቲ ዱያእ ኣል-ኢስላምያን ምጉባጥ ኣካየድታ ብጅምላ ይእሰሩ ኣለዉ፣ ገባቲ ስርዓት

Eritrean Nahda Party

ቤት ትምህርቲ ዱያእ ኣል-ኢስላምያን ምጉባጥ ኣካየድታ ብጅምላ ይእሰሩ ኣለዉ፣ ገባቲ ስርዓት

Read more ...

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ጅዳ ዕዉት ኣኼባ (ተንዊር) ኣካይዱ

Eritrean Nahda Party

 ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ጂዳ ሱዑዲ ዓረብያ፣ ዕዉት ኣኼባ (ተንዊር) ኣካይዱ

Read more ...

መልእክቲ ደገፍ ንፈስቲቫል ፍራንክ ፈርት

Eritrean Nahda Party

 

መልእክቲ ደገፍ ንፈስቲቫል ፍራንክ ፈርት፣ ኣቦ ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ፣ 04/08/2017

Read more ...

ደምዳሚ መግለጺ 3ይ ሱሩዕ ኣኬባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ

Eritrean Nahda Party

 

 

 ደምዳሚ መግለጺ 3ይ ሱሩዕ ኣኬባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ

Read more ...

ብሓልዮት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዝተዳለወ

Eritrean Nahda Partyብሓልዮት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዝተዳለወ ክፉት ሃገራዊ ሰሚናር ፖለቲካውያን ሓይልታትን ህዝብን ብዓወት ተዛዚሙ።

Read more ...

ሓሊፊ ወጻኢ ዝምድናታት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ

Eritrean Nahda Party

 

 

ሓሊፊ ወጻኢ ዝምድናታት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ምስ ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ዝምድናታት ሃገረ ጀርመን ተራኺቡ

Read more ...

ላዕለዋይ መሪሕነት ሰልፊ ናህዳ ምስ መሪሕነት ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ርክብ ኣካይዱ፣

Eritrean Nahda Party

ላዕለዋይ መሪሕነት ሰልፊ ናህዳ ምስ መሪሕነት ዲሞክራስያዊ ውድብ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ርክብ ኣካይዱ፣

Read more ...

ቃለ መሕትት ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ምስ ክፍሊ ዜና ሰልፊ - 10ይ ክፋል

Eritrean Nahda Party

ሕቶክ / ዜ / ሰልፊ 

ኩቡር ኣቦ ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ሓው ዓብዱራሕማን ጣሃ፣ ግዜኻ ወፊኻ ምሳና ምጽናሕካ እንዳመስገና

Read more ...

ቃለ መሕትት ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ምስ ክፍሊ ዜና ሰልፊ - 9ይ ክፋል

Eritrean Nahda Party

ሕቶክ / ዜ / ሰልፊ 

ዝኸበርካ ኣቦ ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ሓው ዓብዱራሕማን ጣሃ ድሕሪ ድሕሪ እቲ ዘካየድዎ ወይ ዝገበረዎ ዋዕላ ንሰልፊ ንምብታን ዘካይድዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ኣሎ ዲዩ ? ወይስ ኣብቲ ዋዕላ ጸብጻባቶም ንውልቀሰባት ኣስሚዖም እዮም ወዲኦም?

Read more ...

ቃለ መሕትት ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ምስ ክፍሊ ዜና ሰልፊ - 8ይ ክፋል

Eritrean Nahda Party

ሕቶክ / ዜ / ሰልፊ 

ዝኸበርካ ሓው ዓብዱራሕማን፡ ድሕሪዚ 3ይ ጉባኤ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ብውሳኔታቱ ዝተዋህቦም ዕድልን ዘይምጥቃሞም ከይኣክል እቶም ዓንቀፍቲ ቃልሲ ዋዕላ ብዝብል ስም ኣብ መዲና ምክያዶም እዚ ከመይ ትሪኦ? ንምንታይከ ዝዓለመ እዩ?

Read more ...

ቃለ መሕትት ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ምስ ክፍሊ ዜና ሰልፊ - 7ይ ክፋል

Eritrean Nahda Party

ሕቶክ / ዜ / ሰልፊ 

ብድሕዚ ዝሃብካና መብሪሂ ኩቡር ሓው ዓብዱራሕማን፡ እቲ ኣብ ምድላው ዝነበረ ብወርሒ ነሓሰ 2016 ዓ/ም ዝተጋበኤ 3ይ ጉባኤ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ነዞም ውልቀ ሰባት ከምቲ ዝገለጽካዮ ኩሉ ፈተነታት ንምምላሶምን

Read more ...

ቃለ መሕትት ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ምስ ክፍሊ ዜና ሰልፊ - 6ይ ክፋል

Eritrean Nahda Party

ሕቶክ / ዜ / ሰልፊ  ኩቡር ኣቦ ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ሓው ዓብዱራሕማን

ከምቲ ክትገልጸለይ ዝጸናሕካ ሰልፊ ከይተሓለለ ነቲ ጉዳይ ንምእራሙን ነቶም ውልቀ ሰባት ናብ ንቡር ናይ ቃልሲ ቦቶኦም ክምለሱ ምግባሩ ክትዝርዝረለይ ጸኒሕካ እንተኾነ ብዘይ ምዕዋቱ ሰልፊ ንመጣጠን ሱጉምቲ ወሱዱ

Read more ...

ቃለ መሕትት ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ምስ ክፍሊ ዜና ሰልፊ - 5ይ ክፋል

Eritrean Nahda Party

ሕቶክ / ዜ / ሰልፊ 

ኩቡር ኣቦ ወንበር ሰልፊ፡ ነዚ ጉዳይዚ ብወገን ሰልፍን ማእከላይ መሪሕነቱን ከመይ ሪእዎ? ብሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ንምፍትሑ እንታይ ዝተወሰደ ሱጉምቲ ኔይሩ?

Read more ...

ቃለ መሕትት ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ምስ ክፍሊ ዜና ሰልፊ - ራባዓይ ክፋል

Eritrean Nahda Party

ሕቶክ / ዜ / ሰልፊ

ኣቦወንበር ሰልፊ፡ መበገሲ ናቱ ቅድሚ ምእታውና ዝነበረ ኩነታት ሰልፊ ካብ ደላይ ፍትሕን ኣሕዋትን ዝሕባእ ነገር የብሉን፡

ድምር ናይቲ ዝነበረ ኣካይዳ ኣብ ካላኣይ ጉባኤ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ፖለቲካውን ምምሕዳራውን ውሳኔ ብምግባር ለውጢ ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ፡

Read more ...

ቃለ መሕትት ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ምስ ክፍሊ ዜና ሰልፊ - ሳልሳይ ክፋል

Eritrean Nahda Party

ሕቶክ / ዜ / ሰልፊ

ዝኸበርካ ኣቦ ወንበር ሰልፊ፡ ካብዚ ናይ ደምበ ተቓውሞ ኩነታት ብምብጋስ ንሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ከመይ ትግምግሞ?

Read more ...

ቃለ መሕትት ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ምስ ክፍሊ ዜና ሰልፊ - ካልኣይ ክፋል

Eritrean Nahda Party

ሕቶክ / ዜ / ሰልፊ

ዝኸበርካ ሓው ዓብዱራሕማን ጣሃ ፡ ነዚ ስርዓትዚ ንምብዳህ ንዲሞክራስን ፍትሕን ተሓንጊጡ ኣብ ደምበ ተቃውሞ ኤርትራ ተሰሊፉ ዝርከብ ፡ ኣብቲ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ድኽመታት ይራኣዮ ምህላዉ ብኩሉ ሸነኻት ይዝረብ ኣሎ ነዚ ኸመይ ትግምግሞ ?

Read more ...

ቃለ መሕትት ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ምስ ክፍሊ ዜና ሰልፊ - ቀዳማይ ክፋል

Eritrean Nahda Partyኣብ ህሉው ኩነታት ኤርትራ ደምበ ተቓውሞን ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዘተኮረ ቃለ መሕትት ምስ ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ የካቲት 2017

ብቀዳምነት ብስም ክፍሊ ዜና ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ቃለ መሕትት ክትገብር ፍቓደኛ ዝኾንካ ብስመይን ብስም ክፍሊ ዜና ሰልፊ ምስጋናይ የቅርበልካ፡ እሞ ናብቲ ሕቶታትይ ካኣቱ፡

Read more ...
Top
We use cookies to improve our website. More details…