ጻውዒት ህዝባዊ ኣኼባ፡

 ጻውዒት ህዝባዊ ኣኼባ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢዓባይ ብሪጣንያ፡


ንዕለት 12 ግንቦት 2019 ኣብ ሎንዶን ዓባይ ብሪጣንያ፡ ሰፊሕ መብርሂ ክህብ፡ ህዝባዊ ኣኼብ ኣዳሊና ስለዘለና፡ ንግዱሳት ኤርትራውያን ብኣኽብሮት ንዕድም።
ንዛረበሎም ዛዕባታት፡ ነቲ ካብ 16-21 ሚያዝያ 2019 ኣብ ሽወዴን ስቶክሆልም ዝተኻየደ 2ይ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ፡ ፖለቲካዊ ፍጻሜ ብዝምልከትን ቀጻልነቱን፡ ኣብ ዝብል መብርሂ ድሕሪ ምሃብ፡ ካብዚ'ኸ ናበይ ብዝብል ኣርእስቲ ኣልዒልና ውን ብሰፊሕ ንመያየጠሉ ኣገዳሲ ጉዳይ ስለ ዝከውን፡ ኣብ ሰዓትኩም ክትርከቡ ብትሕትና ንሓትት።
ዝጅመረሉ ሰዓት: ካብ ሳዓት 2 ቀትሪ ክሳብ 7 ምሸት ኮይኑ፡ ልክዕ ኣብ ግዜና ክንጅምር ምዃና ንሕብር።

Venue፡ 24 Greencote place, London SW1P 1RD
Date፡12/05/2019, Time: 2 pm to 7 pm
ብደሓን ምጹ: ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ
(ENCDC)

ጻውዒት ህዝባዊ ኣኼባ፡ (2)

 ጻውዒት ህዝባዊ ኣኼባ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢዓባይ ብሪጣንያ፡


ንዕለት 12 ግንቦት 2019 ኣብ ሎንዶን ዓባይ ብሪጣንያ፡ ሰፊሕ መብርሂ ክህብ፡ ህዝባዊ ኣኼብ ኣዳሊና ስለዘለና፡ ንግዱሳት ኤርትራውያን ብኣኽብሮት ንዕድም።
ንዛረበሎም ዛዕባታት፡ ነቲ ካብ 16-21 ሚያዝያ 2019 ኣብ ሽወዴን ስቶክሆልም ዝተኻየደ 2ይ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ፡ ፖለቲካዊ ፍጻሜ ብዝምልከትን ቀጻልነቱን፡ ኣብ ዝብል መብርሂ ድሕሪ ምሃብ፡ ካብዚ'ኸ ናበይ ብዝብል ኣርእስቲ ኣልዒልና ውን ብሰፊሕ ንመያየጠሉ ኣገዳሲ ጉዳይ ስለ ዝከውን፡ ኣብ ሰዓትኩም ክትርከቡ ብትሕትና ንሓትት።
ዝጅመረሉ ሰዓት: ካብ ሳዓት 2 ቀትሪ ክሳብ 7 ምሸት ኮይኑ፡ ልክዕ ኣብ ግዜና ክንጅምር ምዃና ንሕብር።

Venue፡ 24 Greencote place, London SW1P 1RD
Date፡12/05/2019, Time: 2 pm to 7 pm
ብደሓን ምጹ: ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ
(ENCDC)

መዓልቲ ጀበርቲ 2019

 

 

 

መዓልቲ ጀበርቲ 2019” ንመበል 13 ግዜ ኣብ ሃገር ጀርመን ሙንሽንግላድባኽ ብውዕውዕ ኣገባብ ተባዒሉ

ሕጂውን ከምትሉሙድ ዓመት መጸት፡ ኣብ ቕነ ዕረፍታት ፋስጋ ብዙሓት ደቂ ብሄረ ጀበርቲ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርነዓት ዓለም ኣብ ሙንሽንግላድባኽ ኣብ ሃገር ጀርመን ተራኺቦም ንዘሕልፍወን መዓልታት ብሃንቀውታ ኢዮም ዝጽበዩ፡፡ ተራኺቦም ጉዳያቶም ዝመኻኸሩሉን ኣዝዮም ኣገድስቲ ዛዕባታት በብርእስታትቱ ብዛዕባ ዲናውን ባህላውን ክብርታቶም፣ ሃገራውን ብሄራውን መንነታቶም፣ ከምኡ`ውን ማሕበራውን ቁጠባውን ሕቶታት ብምልዓል ዝዝትዩሉን ወርቃዊ ኣጋጣሚ መራኸቢት ቦታ ብምዃን ዘይሕከኽ ታሪኻዊ ጦብላሕታ ትገድፍ ኣላ፡፡ እዚ ዓመት-ዓመት ዝውደብ ኣጋጣሚ፡ መርኣያ ናይ መንነትካን ስርዓተ ክብርታት ሕብረተሰብካን ንምዕቃብ ዝግበር ሓያል ኤርትራዊ ተበጉሶ ኢዩ፡፡

ማዓልቲ ጀበርቲ ብተኸታታሊ ንመበል 13 ግዚኡ ኣብ ሙንሽንግላድባኽ ኣብ ሃገረ ጀርመን ብዘደንቕ ኣገባብ ኢዩ ተኻይዱ፡፡ ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ጀበርቲ ካብ 18/04/2019 ክሳብ 21/04/2019 ኣብ ትሕቲ ‘’ ሓድነትና መሰረት ህላወና’’ ዝብል ቴማ እዩ ተስላሲሉ። ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ጀበርቲ 2019፡ ካብ ርሑቕን ቀረባን ካብ ዝተፈላለዩ ኩርነዓት ዓለም ካብ 13 ሃገራት ዝመጹ ከባቢ 150 ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከቡዎም ደቂ ብሄረ ጀበርቲ ኩነታት ንጥፈታቶም ንምግምጋምን ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ብምልዓልን ሕቶታት ብሄራውን ሃገራውን ማሕበረ-ባህላውን ቁጠባውን ኩነታት ንምዝታይ እዮም ተራኺቦም ቀንዮም፡፡

እዚ ንኣርባዕተ መዓልታት ዝተኻየደ መደብ ኣብ ዝተፈላለየ ኣርእስትታት ዘተኮሩ ብብርክት ዝበሉ ብሙሁራትን ስብ ዓቢ ተሞኩሮን ወረቓቕቲ ድሕሪምቕራብ ኣብ ዝተፈላለየ ኣርእስትታት ዘተኮሩ መካትዒ ነጥብታት ሕመረቱ ዝገበረ ኣብ ጉጅለታት ተመቓቒልካ ዝተገብረ ርሱን ዓውደ ሰራሕ ውን ተኻዪዱ። እዚ ዓውደ ሰራሕ ”ሕቶ መንነትን፥ ምዕቃብ መንነትን እዋናዊ ሃገራዊ ዛዕባታትን ዘጠቓለለ ኮይኑ ተጋባእቲ ብዕምቆት ድሕሪ ምክታዕ ጽሟቕ ክታዓቶም ብመንገዲ ወኪላቶም ገይሮም ንታጋባእቲ ብዘደንቕ ኣገባብ ኣቕሪቦም። እዚ ከምዚ `ሉ ከሎ ብዝተፈላለዩ ዋዛ ምስ ቁም ነገርን ስርሓት ስነጥብብን መዘናግዕን ተሰንዩ ንተሳተፍቲ ናይ ሓጎስን ፍስሃን መንፈስ ፈጢሩ ነይሩ።

ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ጀበርቲ ካብ ካልኦት ዓመታት ፍሊይ ዘብሎ ነገራት እንተነይሩ ብርክት ዝበሉ ኣሓዋትና ደቂ ሃገርና ካብ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰብን ማሕበራትን ኤርትራ ምሳና ኣብዚ ሓቢሮም ዕድመና ኣኽቢሮም ዮሃና ክብሉ ከምኡወን ቃሎም ከስሙዑ ብምርካቦም ነቲ ማዓልቲ ጀበርቲ 2019 ዓቢ ማዕረግን ፍናንን ሂብዎ ቐንዩ፡ እዞም ዝስዕቡ ሕብረተሰባት ኤርትራ ድማ ዕድመና ኣኽቢርኩም ብምምጻእ ምሳና ናይ ሓጎስና ተኻፈልቲ ብሙዃኖም ብሽም ኩሉ ጀበርቲን ማዓልቲ ጀበርትን 2019 ነመስግኖም።

• ወኪላት ማሕበር መታሕታውያን (ሙንኻፋዳት) ካብ ሃገር ጀርመን

• ወኪላት ማሕበር ያላ ናካቶ ሳሆ ኮሚኒቲ ካብ ኮሎን ሃገር ጀርመን

• ወኪላት ማሕበር ዓፋር ኮሚኒቲ ካብ ኮሎን ሃገር ጀርመን 

• ወኪላት ማሕበር ዓሳውርታ ኮሚኒቲ ምትሕግጋዝ ካብ ሎንዶን ሃገር እንግሊዝ

• ወኪላት ማሕበር ዓሳውርታ ኮሚኒቲ ካብ ፍራንክፎርት ሃገር ጀርመን

• ገዳይም ተቓላስትን ታሪኽ ስነድትን ደቂ ክርስትያን ከበሳን ካብ ሃገር ጀርመንን

ጥልያንንመርኣያ ክብረቶምን ምስጋናን ድማ ንነፍስወከፍ ወከልቲ ሕብርተሰባት እቲ ኩቡር ዝኾን ዕማመት ጀበርትን ናይ ተሳተፍትን ምስክር ወርቐት ክዕድል ከሎ ንገዳይም ተቓላስትን ታሪኽ ስነድትን ኣቶ ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፍሊፖ) ን ንኣቶ ተስፋይ ተምኖን ዝላዓለ ሽልማት “መዓልቲ ጀበርቲ”ን ምስክር ወርቕትን ዓዲሉ። ነቶም ነዚ መዓልቲ ጀበርቲ ክዉን ንምግባር ግዚኦምን ጉልበቶምን ዘወፈዩ ኣባላት ኣካያድቲ ሽማግለን ንጡፋት ተሳተፍትን ናይ ምስክር ወርቐትን ሽልማትን ክዕድል ከሎ ፡ ንኹሎም ወረቓቕቲ ዘቕረቡ ናይ ኣድናቖት ምስክር ወርቕታት ዓዲሉ።

ኣብ መጨረሽታ ኣብ መሰል ህዝቢ ንምሕላውን ፍትሒ ንምምጻእን ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ዓቢ ኣበርክቶ ዝገበረ ክቡር ኣያና ኡስታዝ ማሕሙድ መ/ብርሃን ስፈር ዝላዓለ ሽልማት “ሓጂ ሙሳ” ሂቡ፥፡ ኣብ መወዳእታ ተጋባእቲ ንዝመጽእ ዓመት “መዓልቲ ጀበርቲ 2020” ዘዳልዉ 13 ዝኣባላታ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተዋጽአት ዝበዝሑ መንእስያትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዋ ሓዳሽ ኣዳላዊት ሽማግለ ብምምራጽ ነታ ዝነበረት ዝትኩኡ። እታ ዝተመርጸት ኣዳላዊት ሽማግለ ንነብሳ ብምፍላጥ ን ዝመጽእ “መዓልቲ ጀበርቲ 2020” ብዝበለጽ ክተዳሉ ምዃና ቃል ብምእታው ሓቢራ።

ኣብ መጨረሽታ በዚ ናይ መዓልቲ ጀበርቲ ምትእኽኻብ ኣጋጣሚ ብምጥቃም እምቢ ን ምልኪ ብምባል ኩሎም ተሳተፍቲ መዓልቲ ጀበርቲ ዝተሳተፍዎ ናይ”ይኣክል” መልእኽቶም ኣማማሓላሊፎም። ወኪላት ማዕከናት ዜናን ሓበሬታን ጀበርቲ ነት ሚድያ ግሩፕ ከምእዉን AAN ሚድያ ግሩፕ ነቲ ኩሉ ንጥፈታት መዓልቲ ጀበርቲ ብዘደንቕ ኣገባብ ንህዝቢ ኣብ ምቅላሕን ምስናድን ዓቢ ተራ ተጻዊተን። በዚ ኣጋጣሚ ብሽም ማዓልቲ ጀበርትን 2019 ክነመስግነን ንፈቱ።

እዚ ሓጺር ጸብጻብ መዓልቲ ጀበርቲ 2019 ብኣካያዲት ሽማግለ ዝተዋሃበ መግለጺ ኮይኑ እቲ ሓቕን ክውንነትን መዓልቲ ጀበርቲ 2019 የንጻባርቕ። ብኻልኦት ውልቐስባት ዝውሃብ ሓበሬታ ኩሉ ናይ ውልቖም ርእይቶ እምበር ናይ መዓልቲ ጀበርቲ 2019 መርገጽን መግለጽን ከምዘይኮነ በዚ ኣጋጣሚ ክንገልጽ ንፈቱ።

ሽማግል ኣዳላዊት መዓልቲ ጀበርቲ 2019 ኣፕሪል 2019 

Eritrean Joint UK Group

 

ሓባራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ 

 

 

Women Day 2019

 

 

ENCDC-

 

 

 

 

መእተዊ-ንድፊ ቻርተር ርትራዊ ሃገ ባይቶ ሞክስ ኤር ሰሜብራ ኩር ተራቲጂገዳት ገዳ ዘለ ፍሪርከ ሓሙሽ ህዝቢ

ዘለዋ ናጻ ልኡ ሃገር 123.320 ትር ኪሎ ክኽ ክሎ ትር ገ ርከ ዝበ ወደባት ብሄራ ታው ህላ ሕነኣካ ሕብ ሃገር ባብ ሕት ህዝ ሕረ ጓስ ሃብ ን እዩ ኣብ ን ሎት ንዱስቱሪ ስርሓትፈረዩ።

ሓለፈ መዋእል ሃገራ ካይ ንከ ኩለን ደሞክራ ፣ፍትሒ፣ ስጋ ብልጽ ምር ሰለ ረ’ ንት መስፍለ ስር ደር ሃገራ ናጽነ ምር ኣመጊቡ ገራ ናጽነምር መዝ ት’ ንህዝ ሞክስያዊ ሃገ ምህ ምን ሃገራ ዓት ምስፋ ኩዂ

ህዝ ኤርትራ ግዚእ ሃገራ ዘደል ሃገራ ብምሙርካስ ፍት ሓር፣ ደሞክራሲ፣ ኩሉ መዳያዊ ልምዓትን ከረጋግጽን ምዕብልቲ ሃገር ክሃንጽን ይኹ ምበር ብ’ መስ ኣው ደሞስያው ገባ ርያ ስር ውል ትጽ ህዝ ኣይበረን ሃገራ ናጽነ ጺኢ ህዝ ስፋታትን ድልይትን ጋጮጸመ ዩ።

ኽሰ ሃገራ ፖለ ዝበሓተ ደሞ ሰላምን፤ጸረ ኩሉ መዳያዊ ምዕባለ ሀዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ገባ ርያ ስር ኣብ ምህ ሃገር ልኦ ኤርትራ ሃገራ ፖለ ሃገራ ደሞጃሞ ምንጋስ ገባ ታቶርያ ስር ኺሉ

ስርት’ ሃገ ኤር ጽባ ሃገራ ናጽነ ሒዘ ቲካ ኣሃዳዊ ለላ ንምርማለ ላሊ እዩ ክኽተል ጸኒሑን ዘሎን ጽኢ ሃገራ ስንብራ ፍንጠማ ሃገራንነ ኮይ ሃገ ሽርነት ባራ ሰላ ብሮ ሰላ ኤርዝህድድ’ ስን ቀጻሊ ውሽጣው ኣው ገባ ርያስር ህዝ ሃገሓደጋታ ምን ኮይኑ


ኤር ብድ ናጽ ካላ ዝኣ ስለ ወደቐ ሸውዓተን መታ ኣንልይ ንወድ’ ኤርትራ ጎሊ ዝራኣ ሓቅታ ሃገራ ነት ቁጠ ዓቕ ሃገር ኣብ ክንዲ ምህናጽ ሃገር ዝውዕል ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዝዘፈጠጠ ወተሃደራዊ ሓይልን ንገባቲ ስር ዘገልግል ት ዓፈናን ናንምህኻን ባብ ሃገራት ህውከት ምፍጣርን ምር ንዋጽ፣ ፍት ምው ንዘለዎ ኤር መሬ ራሕሪ ንስድ ባል ስነ ባራ ብልሽው ተባ ይማታው ውር መንእሰ ሕሳ ምስዳድ፣ ሃዋ ጣርን’ ኤር ርያ ገባ ብነት’ዩ።

ህዝ ሲቭ ሓርታት ክብሪታት ስለ ዝ ለውጢ ንምር ቃለ ጸኒሑ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ዝቃለ ብዙሓት ኤር ሃገራደለይቲ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ህዝ ሃገ ኤር ሓደ ብት ንም ሕነ ሃገራ ሃገራ ሽር ምር ርሒታ ሃገራ ምስላፖለ ሰቪ ዝሓ ስሙ ገራ ንምምስ ሃዋ ኢትዮጵ 2011 ሃገራ ጉባ ኣካዶም

ምስረ ኣመ ስሙ ሃገራ ህዝ ኤር ሃገ ንምህ ገባ ርያ ስር ምው ዘቃላ ደሞስያ ለው ክእ ደሞስያ ስር ምህ ረታ ህዝ ግታ ጋጽ ዩ።

ዲክታቶርያዊ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ህዝባዊ ደገፍ ክስኣንን፡ ኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ኣንጻሩ ዘቕነዕ ኣህጉራዊን ዓለማውን ውሳኔታት ከማሓላልፋ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ፡፡ ኮይኑ ግን ኣብዚ ዝድሓሩ ዓመታት ኣባ ዞባና ዝተኽሰቱ ግርጭታት እናዳመዝመዘ ክሳብ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ኣሕሊፉ እነዳሃበን እንዳኣካረየን ካብ ዘጋጠሞ ወጥሪ ክወጽእ ክፍትን ጸኒሑ እዩ፡፡ እዚ ከምዚ እንዳሃለወ ምስ ኢትዮጵያ ዘጸነሐ ናይ ዶብ ግጭት ብውሸጥን ብደገን ብዘተቐናባበረ ሰላማዊ ፍታሕ ክረከብ ብምኽኣሉ፡ ግዝያዊ ሩፍታ ፈጢርሉ ኣሎ፡፡ ይኹን እንብር እዚ ግዝያዊ ሩፈታ ኢዚ ምስ ጸረ ህዚቢ ባህርያቱ ነዊሕ ራሒቂ ከኺዶ ዝኽእል ኣይኮነን፡፡ ሰለዘኾነ ድማ ሕጂውን ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ወድዕንትʼዚ ናብ ረብሓ ደሞክራሲያዊ ቃልሰና ክንልውጦ ብውሸጢ ንሕብረተሰብናን ብደገ ንኣሀጉራዊ ማሓበረሰብ አብ ጎኒ ፍትሓዊ ቃልስና ጠጠው ክብል ብጽንዓት ምቀላስ የድሊ፡፡     

ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት፡ እዚ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ ጉዖዝ ምዕዛዝ ሓድነት መሳርዕ ተቓውሞ ሓይልታት፡ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ከም ምዃኑ መጠን፡ ምእንቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ምርጋግጽ ጥጡሕ ፖለቲካዊ ባይታ ምንጻፍን፡ ተቓውሞ ሓይልታት ብመሰረት ዝተሓተ መደብ ዕዮ ገድላዊ ዓቕምታቶም ንምጽማድን ጸረ ዲክታቶርያዊ ገባቲ ስርዓት ንምቕናዕን ዝጋባእ ዘሎ’ዩ። ደሞክራስያዊትን ሓራን ኤርትራ ንምህናጽ፡ ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ጎደና ተጋድሎ ከም ሓባሪ መርሓ ዝኽተልዎ፡ ኣብ’ዚ ዝስዕብ ፖለቲካዊ ቻርተር ተሰማምዖም ኣሎዉ።

ቀዳማይ -

1.    ሃገራ ዘዘ ሃገራ ነት ህዝ መሬ ኤር ጉራፈላ ብ፡፡

2. ክራ ምን ገበረ ላለ ፍል ሕብ ሰብ

ኤር ፍትሕ ነት ምር ፍት ምምቕራ ጣን ሃብት

3. ግቡን’ ጋታ

4. ብሄራውን ይማታውን ሕነ ህዝ ኤር ማን ኣስገዳዳ ብሄራ ምካ ኣብ ኣህጉራ ትሕ ረታ ንም ሕነት’

5. ኣህጉራ ተራ ማን ሓር ኣም

እይ ምንቅስቓስ ሓፈ ቃው ምር ኤር ክሰ

6. ብሄር ይማ መን ራ‘ ት’

7.   ባት ልፍ ኤርትራ ኩይ ዝተራኣዮም ፕሮ ኑን ኤር ንቀ ይህልዎ

8. ህዝ ደሞ መስር

9. ቋንቋታ ኤር ኩላ ሃገውያን የን ርኛ ውያ ንቋታ ኤርየን ብሄራ ኤር ቋን ን ምርግጋጽ

10. ፖለካው ሕነ መስ ንዝ ደሞስያ ስር ቅላምምዛዝ

11. ቅብባ ማን ንዝሕዝ ምን ሓጋ ናጽነ ፍር

12. ይም

13. ብሄራ ይማታው ጃው ምንቋ ሕት

14. ነት ነት ሽበ

15. ፍት ገባ መንዘዕ መሬ ብሕጋ ፍትሓው መን

16. ኣህጉራ ተራ ፖሎካው ቁጠ ንስ

           17. ባራ ሓታ ዝስረ ዝም ምን ልዑ ሃገራ ሰላ

ረጋ ኣህጉራ ራት ዑላ ዝምእዘዘ መር ሊሲ

1. ገባ ርያ ልዋ ከዓ

2. ደሞስያዊ ኤር ናጽ ደሞ ፍትሕ ምር

3. ሓፈ ማን ደሞክራስያ ሰላ ብባ ምር

4. ህዝ ምማ ምህ ዛዝ ባራባብሮን ብርታ ደሞ ሓር ራጽ

5. ፈላለ ብሄራት ይማ ባቢሮ ንምን ይማ ትን ሃና ህላ ውር ባር

ሳል ራፍ

ገባባ

1. ገባ ዝካየ ንምራኽ ገባ

2. ገባ ስርዓት ኣህጉራ ያታ

3. መን ኤርትራ ሓይ ኽሰ ፍልል ጭታ ንም

4. ደሞስያው ትዓ ህዝ ደገ ርካ ኣህጉራ ስፋንን ባብሃገራት ሃገራ ምህናጽ

ራብዓ

መሰጋገሪ መድረኽ ቕ፡ ልዋጥ ርያዊ ስርዓት ደፍ ሞክያውን ፖለቲውን ን መርሕ ዝተመ ስቲ ሳብ ዝስረት ለቲ መድረኽ’

1.   ጊዝ ስልጣን፦

ውድቀት ስር ደፍ ዝኽ ዶነት ሽፋ ንስርዓት ደፍ ደቖ ይሊ ዘቑ ጊዝያዊ ጣንዩ። መኡ ዓመት ዘይበዝሕ

2. ጊዜያዊ ስልጣን፥

ሀ/ ብ መ ሃገር ሰላ ስፋ

ለ/ ሕለናን ፍታ

ሐ/ ርነታት ቕይድ ታት ስራ

መ/ ሎም ለቲ ልታትን ልከቶም ገናትን ዝሳተፉሉ ሃገራዊ ዋዕላ ብምድላው መሰጋገሪ ስቲ ሃገ ነት ውም ፡፡

ሰ/ ገንብን ንብረትን ህደፍ ቁጽጻ፡ ውሳኔ ውሰነሉ ናብ መሰጋገሪ ባይቶ (መሰጋገሪ ማ) ብ።

/ ስበ ስልጣናት ደፍን ናይ ቆን ውራቱን ባበር ህጉራዊ ዕቀታት መሰረት ባር ውን ፍትሓ ገዲ ናብ ፍትሒ ቕራብ ብ ትሕቲ ይዲ ምእ

3.      ሃገ             ላ፥

ሎም ልቲ ልታት፥ ረተ ፍልታ መራሕቲ ሃይማኖታትን፥ ሙሁራትን ገደስቲ ሃገ ውልቀ ዝሳተፍዎ ሰሕ ሃገራዊ መድረኽ ዩ።

4. ማም             ሃገ ላ፥

ሀ/ ዋም መሰጋገሪ ስቲ ገራዊነት የጽቕ፥ ሇ/ መድረኻዊ መሰጋገሪ ይቶ (ፓርማ) ርጽ።

5. መሰጋገሪ            ባይ

ሕ ሃገራዊ ዝሳተፉ ልታትን ገደስቲ ሃገልቀ ዝቖውም ጊ ባቶ’ዩ።

6.   ማም መሰጋገሪ      ባይ

ሀ/ ላቱ፡ መሰጋገሪ ስቲ ሃገነት

ለ/ ኣብ ደቐ ጋገሪ ዋም መሰረት መሰጋገሪ ስቲ ንሃገር ሓፈ ትን ፖሊሲታትን ሕንጽ።

መ/ ይዳ መሰጋገሪ ስቲ ታተል ርን።             መሰጋገሪ      ስቲ ሃገ ነት፥

መሰጋገሪ መድ ብመረት መሰጋገሪ ዋም ፖሊታትን ታትን መሰጋገሪ ባይቶ ጉዳያት ሃገር ጻሚ

ስልጣን’ዩ።

7.   ማም መሰጋገሪ ስቲ ሃገ ነት፦

ሀ/ ጉዳያት ሃገር ርን፡ ፍትሒ፥ ባውን መሰረታዊገል ምምላእ ርሕ።

ለ/ ዉራት ስርዓት ግደ ፍራስ፥ ሃገር ላምን ረጋግጽ ውራት ውድብን ይን።

ሐ/ ስተኛታት ናብ ኦም ምም ደባት ስር ኣፈምኡ ይታተልን። መ/ ሽን ቆጸራ ህዝቢ ም።

ሰ/ ሃገ ነትን ሕላን፡ ራስ ለውጢ ዕቃን፡ ልታት ሃገ ልኻል

ይውድብ።

ረ/ ሽን ሕጊ ቲካዊ ልፍታት የቕውምን፥ ጥፈታታ ታተን።                                                                                   / ሽን ሃገዋም ምን፡ ንጥፈታታ ታተን።

ቀ/ ሽን ሃገርጫቕው። ንንጥታቱ ታተል። ንምዕዋቱ ደገፍ ቕር/ ብድሕሪ ዋጅ ት ሃገራዊ፡ ስልጣኑ ነቲ ተመረጸ ስቲ የረብ።

8. መሰጋገሪ ስቲ ሃገ ነት

መሰጋገሪ ስቲ ሃገነት ልተ ዓመት ን።

ራፍ ተ፦ ሓፈሻዊ ጉዳያት

ሀ/ ቻርተርዚ፡ ይካ ርትራዊ ሃገ ቶ ንሞክስያዊ ይሽ ስልጣን ዘለዎ ል የሎ።        ለ/ ቻርተር ደቐሉ ታሕሳስ 2018 ተ

                                             ቲም ፈጻሚትን ኣናዲኢት

                                                     መሰከረም 2018

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ

 

ጻውዒት ህዝባዊ ኣኼባ - ኣብ ሎንዶን ዓባይ ብሪጣንያ

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዞባ ኤውሮጳ - ሎንዶን ዓባይ ብሪጣንያ

 

Read more ...

ዳግማይ ሕቶ ን one nation Eritrea:

Dr. Abdu Khalifa- Part 2

ዳግማይ ሕቶ one nation Eritrea:

Read more ...

ግንባር ጀበርቲ ኣቑምኩም

Dr. Abdu Abdu Khalifa- Part 1

ግንባርኩናማ፡ግንባርሳሆ፡ግንባርጀበርቲኣቑምኩም"ክብልይስማዕ ኣሎ

Read more ...

ናይ ምሕጽንታ መልእኽቲ!

ናይ ምሕጽንታ መልእኽቲ! ናብ ክቡር ዶ/ር ኣቢይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስተር ፈደራላዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ

Read more ...

ኤርትራ – ጀበርትን ሕቶ ኢትኒካዊ መንነትን MAY 10-2017 (ብተወልደብርሃን ገብረ)

ኤርትራ – ጀበርትን ሕቶ ኢትኒካዊ መንነትን  MAY 10-2017 (ብተወልደብርሃን ገብረ)

Read more ...

ጻውዒት ናብ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ሎንዶን ዓባይ ብሪጣንያ

 

                                   

ጻውዒት ናብ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ሎንዶን ዓባይ ብሪጣንያ -

Read more ...

ሳክቲዝም…… መን እዩ? …. ዕላማኡኸ?

ሳክቲዝም…… መን እዩ? …. ዕላማኡኸ?

Read more ...

Egypt,Sudan Relations at a new Low over Erdogan’s Visit

 

Egypt,Sudan Relations at a new Low over Erdogan’s Visit!!

Read more ...

እቲ ጌጋ ምእንቲ ከይድገም November 27, 2017

 

 

እቲ ጌጋ ምእንቲ ከይድገም፣ November 27-2017- ኣማኒኤል ሳህለ

Read more ...

ብስም ናይ ዕርቂ ሽማግለ ናብ ህዝቢ ጀበርትን ህዝቢ ኤርትራን ዝወጸ ደምዳሚ ኣዋጅብመጀመርታ

ብስም ናይ ዕርቂ ሽማግለ ናብ ህዝቢ ጀበርትን ህዝቢ ኤርትራን ዝወጸ ደምዳሚ ኣዋጅብመጀመርታ

Read more ...

መዓልቲ ጀበርቲ 2018 ኣብ ሆላንድ ብምድላው ባይቶ ማሕበራት ጀበርቲ ኤውሮጳ

 መዓልቲ ጀበርቲ 2018 ኣብ ሆላንድ ብምድላው ባይቶ ማሕበራት ጀበርቲ ኤውሮጳ 

Read more ...

ኤርትራውያን ተቓወምቲ ውድባትን፣ ሲቪካውያን ማሕበራትን

ኤርትራውያን ተቓወምቲ ውድባትን፣ ሲቪካውያን ማሕበራትን፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ብሓባር ጽንብል ዝኽሪ ባሕቲ መስከረም ኣሳላሲለን፣ ኣብቲ ብዕለት 10 መስከረም 2017 ኣብ


ሎንዶን ዓባይ ብሪጣንያ ዝተዳለወ፣ መበል 56 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ፣ ካብ ርሕቑን ቀረባን ዝመጹ፣ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ዝተሳተፍዎ ዕዉት ጽንብል ነይሩ።

ኣብዚ ኣጋጣሚ ኣቶ ዮውሃንስ ኣስመላሽ ኣብ ሞንጎና ተረኺቡ፣ ጉዳይና ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ፣ ስለዝኾነ ድማ ሓቢርና ንቃለስ ኣብ ዝብል ብሰፊሕ ገሊጹ።

..ከምኡ ውን ኣቶ መሓመድ ዓሊ ልባብ ተመሳሰሊ፣ ካልኣዊ ጉዳያት ንጎድኒ ገዲፍና፣ ኣብ ንገብሮ ሃገራዊ በዓላትና ብዝደመቐ ክነብዕሎ ለበዋ ኣተሓላሊፉ።

ኣቶ ሑመድ ኩል ብወገኑ እቶም ብመሪሕ ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተን ብጾቱን ዝጀመረ ብረታዊ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ፣ ጽንኩር ኩነታት ከምዝነበረ ኣስፊሑ ገሊጹ።

Top
We use cookies to improve our website. More details…