Displaying items by tag: Text

ብሓልዮት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዝተዳለወ ክፉት ሃገራዊ ሰሚናር ፖለቲካውያን ሓይልታትን ህዝብን ብዓወት ተዛዚሙ።


ትማሊ ቀዳም 22 ሓምለ 2017 እቲ ብሓልዮት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዝተዳለወ፡ ሃገራዊ መዛተይ መድረኽ (ሰሚናር) ኣብ ትሕቲ ብሓድነትና ንድሕነት ህዝብናን ሃገርናንዝብል እዋናዊ ቴማ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንሓደ ማዓልቲ ዝተፈላለዩ ሃገራዊ መዛተይ ዛዕባታት ጉዳይ ሃገርና ኤርትራ ዝሰርዐ ሰሚናር ኣሰላሲሉ። ኣብ መኽፈቲ ሰሚናር ቃል ኣዳላዊት ሽማግለ ሰሚናር ኣባል ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ሓው የኑስ ኢድሪስ ካብ ዘስመዖ መደረ፡ ’’ኣብዚ ሰሚናር 22 ሓምለ ንኹሎም ሃገራዊ ዛዕባታት ማለት ህሉው ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን፡ ኣታሃላልዋ እቲ ግበታዊ ስርዓት ኩነታት ደምበ ተቓውሞ በቲ ዕላማ ሰሚናር ዝድለ ዕዉት ትጽቢቱ ንምትግባር ኣበርክቶ ሓርበኛታት ኣቦታት ኣብ ሕሉፍ ቃልሲ እቲ ዘይመውት ራእያ ዝዓሰሎ መወከሲ ብምግባርን ክሰላሰል መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ

ብስነ-ጥበባውያን ዝተዳለወ ንውዕለት ረዚን ዝክሪን ሕድርን ቀዳሞት ሓርበኛታ ዝምጥን ናይ ግጥምን ማሰን መሳጥን መሃርን ኣላዓዓልን ብዝኮነ ኣገብ ድሕሪ ምቕራቡ፡ ናብቲ ስሩዕ መደብ ሰሚናር ብመራሕቲ ኣኬባ ኣቦ ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ሓው ዓብዱራሕማን ጣሃን ኣባል ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ሓው ሑሴን ዓብድልዋስዕን ቦታ ብምሓዝ፡ ናብቲ ቀዳማይ ኣጀንዳ ብሓው ዶ/ር መሓመድ ብርሃን ዝቀረበ ናይ ተራ ቃልሲ ኣብ ታሪኻዊ ገድላዊ ሓርበኛዊ ቃልሲ ናይ ኣርባዓታት ዘተኮረ መጽናዕታዊ ጹሑፍ እኩል ግዜ ብምሃብ ድሕሪ ምምያጥ፣  ቀጺሉ ብምክትል ኣቦ ወንብር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ሓው መሓመድ ሳልሕ ሓጎስ ኣብ መንቀሊ ቃልሲ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ፖለቲካዊ ራእያን ሃገራዊ ራእያን ብሰልፊ ተታሒዙ ዘሎ ዕላማ ሕቶ ብሄረ ጀበርቲ እምነትን ኣገዳስነቱን ኣብዚ ቃልሲ ዘተኮረ መሃሪ መጽናዕታዊ ጹሑፍ ድሕሪ ብምቕራብ ተሳተፍቲ ሰሚናር ካብ ውልደት ክሳብ ሎሚ ኣመለኻኽታ ኣብ ልዕሊ ሰልፊ ዝነበሮም ብግሉጽ ኣቐሚጦም፡ ኣብ ሃገራዊ ዕላማታት፡ ውድባዊ ዕላማታት ሕቶ ብሄርን ብሄረ ጀበርትን ኣገባብ ቃልሲ መጻኢ ራእያታት ዝምልከቱ ንዝቐረበሉ ሕቶታት ብጉቡእ ምላሽ ሂቡሎም።
ቀጺሉ ኣብ ድሕሪ ቀትሪ ብሓው ዓብዱራሕማን ጣሃ ዝቀረበ ዛዕባ ናይ ፖለቲካዊ ኩነታት ዞባና ሓድሽ ምዕባሌታትን ንኤርትራን ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዘእቱ ናይ ቀረባ ግዜ ሓደጋ ዘነጽር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ተርእዮታትን ጽልዋታትን ኣብ ደምበ ፍትሕን ኩነታት ብሰንኪ ግበታዊ ህግደፍ ክንዮ ኣጋጢምና ምብትታን ህዝቢ ሕጂ እውን ብዝላዓለ ደረጃ ጉዳይ ሉኣላውነት ሃገርና ኣብ ሓደጋ ይሳጣሕ ምህላዉን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ክሳብ ክንደይ ኣብ ሓደጋ ከምዘሎ ዝድህስስ መጽናዕታዊ ጹሑፍ ብተሳተፍቲ ሰሚናር ብዕምቆት ድሕሪ ብምዝታይ ብኹልና ደለይቲ ፍትሒ ብክፉት ዓይኒ ክረኤ ዘለዎ ጉዳይ ሙዃኑ ኣስሚሩሉ፡ ኣብ መወዳእታ ዝቐረበ ዛዕባ ብሓው ዮሃንስ ኣስመላሽ ኣቦ ወንበር ኤስዲለ ፡ ንዝቐረበ ኩነታት ደምበ ተቓውሞን ብደሆታቱን መጻኢ ዕድላቱን ዝብል ገምጋማዊ መጽናዕቲ፡ ብፍላይ ንኣተሃላልዋ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ብንጹር ገላጽን ስእሊ ኣብሪሁ፡ ነቲ ዘቕረበ ሰነድ ተዛተይቲ ሰሚናር ዝሰማሞሉ ምንባሩን፡ ካብቲ ዝተገልጸ ጸገማት ንክወጽእ እቲ እንኮ መፍትሒ እቲ ሕጂ እውን ናይ ሓባር ቃልሲ ሙኳኑ ብምስማር፡ ኣብ ነቲ ተሰኪምዎ ዘሎ ኩለመዳይ ጸገማት ብኸመይ ክወጽእን ህዝቢ ንምድሓን ቁሩብነቱ ከረጋግጽን ንዝብል ዝተኻየደ ዘተ ናይ ሓባር ርእቶ ሒዙ ወጺዩ።


ኣብ መዛዘሚ ሰሚናር ኣቦ ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ሓው ዓብዱራሕማን ጣሃ ንኩሎም ነዚ ዕደመ ሰሚናር ተቀቢሎም ንምዕዋት ሃገራዊ ዘተ ኣብዚ ኣደራሽ ዝተረክቡ ውድባትን ካብ መዓስከራት ስደተኛታት ዝመጹ ናይ ፖለቲካ ንጡፋትን ውልቀ ሰባትን ብምምስጋን ነቶም ኣብዚ ዘይተረኽቡ ዘይካኣሉ እውን ኣብ ዝቕጽል ከምዚ ዓይነት መድረኻት ቀሪቦም ከበርክቱ ብምምናይ፡ ሎሚ ብሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዝተወሰደ ተበግሶ ንምርኻብን ንምዝታይን ደለይቲ ፍትሒ ዝተካየደ ብመሰረት ርእቶታት ኣብዚ ሰሚናር ክባሃል ዝዋዓለ እቲ ተበግሶ ብልቅን ብሓባርን ናይ ውድባት ንምቕጻሉን ነቲ ኣብ ጹቡቕ ኩነታት በጺሁ ዘሎ ኩነታት ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ሓጺር እዋን ኣብ ቦቱኡ መሊስና በዚ ድማ እቲ ውጺኢት ቃልሲ ደለይቲ ፍትሒ ብምብራኽ ናብቲ ንደልዮ ዓወት ከሰጉመናን ወጽዓናን ውጽዓ ህዝብናን ኣብ ዝሓጸረ እዋን ክንቀርፍ ከምዘቀላጥፈልና እምነቱ ገሊጹ።

ክፍሊ ዜና ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ
22 ሓምለ 2017

Day of Kebire 2017

Eritrean Nahda Party


وفاء وتمجيدا لمواقف أبي الشهداء الزعيم الوطني الشهيد/ عبد القادر كبيري، في ذكرى اغتياله الـ 68، الذي يقام تحت شعار [على خطى الشهداء لترسيخ قيم الحرية والاستقلال] يقيم الأمسية حزب النهضة الإرتري (فرع أستراليا - ملبورن) ويشارك فيها المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي - استراليا ولفيف من المجتمع المدني.

Andrew Crisp deputy commissioner of Victoria police with his Jeberty Ummah in the 68 anniversary commemoration of shaikh Abdulqadir Kebire in Melbourne Australia.

Eritrean Nahda Party

افتتاح المؤتمر العام الثالث لحزب النهضة الارتري بنجاح افتتح حزب النهضة الارتري مؤتمره العام الثالث في مدينة اديس ابابا العاصمة الاثيوبية في اليوم الاحد الموافق 2016/8/14م، في حضور عدد كبير من الضيوف وعضوية الحزب، والتي تجمعت من كل انحاء العالم، وتميزت بالحضور النوعي لأعضاء المؤتمر، وقد عقد المؤتمر تحت شعار (الان ايضا انقاذ الشعب والوطن، وتثبيت الحقوق قبل كل شيء). افتتح المؤتمر بتلاوة آيات من القران الكريم وعقب ذلك القي المهندس ادريس نورو رئيس اللجنة التحضيرية كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثالث، رحب فيها بالحضور الكرام وشكرهم على تلبية الدعوة، وقدم بإيجاز المراحل التي تمت للوصول الى هذا المؤتمر، وشكر الحكومة الفيدرالية الاثيوبية والشعب على ما قدموه من تسهيلات لعقد المؤتمر، كما تقدم بالشكر لكل اعضاء الحزب الذين بذلوا جهدا كبيرا واظهروا تعاونا متميزا مما ادى الى عقد المؤتمر في موعده وخص بالشكر جمعيات الجبرت وكل المتعاطفين مع الحزب لما قدموه من دعم ومساندة.


عقب ذلك القى رئيس الحزب الاستاذ/ عبد الرحمن طه نور كلمة جاء فيها شرحا وافيا عن الوضع الراهن الارتري في الداخل والخارج وخاصة في معسكر المعارضة الارترية وقدم نداءات الى كافة القوى الارترية بان يكون لديها تقييم تنظيمي لما يجري ومن ثم تجاوزه بوعي يجنب شعبنا الارتري استمراء المعاناة ويحمي الوطن من الانهيار ونستجيب لصرخات شعبنا التي توجه الينا كمناضلين من اجل التغيير الديمقراطي، وتقدم بالشكر الى كافة قواعد الحزب التي استطاعت بتماسكها تجاوز المشكلة التي طرأت في الحزب باقتدار وتقدم بالشكر الى اللجنة التحضيرية التي انجزت كل ما يطلب منها وعقد المؤتمر في موعده. وقدمت كلمات التضامن والمساندة من التحالف الديمقراطي الارتري وكافة التنظيمات الارترية التي جاء فيها الاشادة بجهود الحزب في المرحلة السابقة في دفع قوى المقاومة الارترية للعمل المشترك وتمنوا النجاح للمؤتمر حتى يتمكن الحزب من لعب دوره الايجابي اكثر من أي وقت من خلال الخروج بقرارات وبرامج سياسية تعين على تجاوز ساحة المقاومة الارترية للركود القائم وتتمكن في توحيد صفوفها وتنال ثقة الجماهير الارترية وتتمكن من مواجهة النظام.

كما قرأت رسالة الاستاذ والمؤرخ الارتري جرماي ودي فليبو ودي ابات تناولت النصح والتذكير بتاريخ الجبرت في نضالهم من اجل الاستقلال و قدمت ايضا في فعاليات الافتتاح قصيدة شعرية ومقاطع من عمل فني هادفة وسوف يدخل اعمال المؤتمر في جلساته اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 15/8/2016م.

حزب النهضة الارتري - مكتب الاعلام

Page 1 of 2
Top
We use cookies to improve our website. More details…