መግለጺ ኩኔናን ሓዘንን (2)

Print

Eritrean Nahda Party

መግለጺ ኩናኔን ሓዘንን

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ

ኩቡር ኣያናን ኣቦናን ሓርበኛ ሓጂ ኢብራሂም የኑስ ብሎም ዕለት 30 ጥሪ 2019 ብሞት ተፈሊዩና !! እዚ ኣብ መዳይ ትምህርትን ፍልጠትን ክቱር እምነትን ዝነበሮ፡ እምነቱ ንማንም ኣካል ሕብረተብ ንምብጻሕ ብምትላም ብተወፋይትነ ንልዕሊ ፍርቂ ዕድሚኡ ዝተቓለሰን፡ ህላውነት ናይታ ናይ ድኻታት ቆልዑ መምሃሪት ዝኾነት ቤት ትምህርት ድያእ ንምሓውሓስ ብግዚኡን ብጉልበቱን ( Volunteer) ኮይኑ ንነዊሕ ዓመታት ዘገልገለ ብትብዓትን ምሕደራዊ ክእለቱን ዝልለ ጅግና፡መቀጸልታ ናይ ኣቦና ሓጂ ሙሳ መሓመድ ኑር ብሙዃን ብግበታዊ ህግደፈ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሂወቱ ምሕላፉ ኸቢድ ሓዘን ይስመዓና።

 

እዚ ፍጻሚ ክንዮቲ ሰባኣዊ መሰል ሓሊፉ ፡ ብሰንኪ እቲ ኣብ ዝምታ ውልቃውን ሃይማኖታውን ትካላት ዝወፈረ ገባቲ ስርዓት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ቤት ትምህርቲ ዲያእን ተመሳሰልቲ ናይ ፍልጠት መኣዲ ዝዕድላ ኣብየተ ትምህርትን ከካይዶ ዝጀመሮ ዝምታን ምዕናው ሕብረተሰባዊ ቅርስን ክጥዕሞ መታን ፡ ምንም ገበን ዘይብሎም ብመምነቶም ጥራይ ተሓሪዮም ብዘይ ገበን ንልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ ኣብ ቤት ማሕቡስ ዳጊኑ፡ ኣብቲ ቦታ እስቤት ድማ ብሰንኪ ምህረምትን ፡ ሕክምና ፡ ካልእ መሰረታዊ ነገራት ብምዕጻውን ንሞት ዘብጸሖም ዘሎ ሙዃኑ ዝፍልጥ ኮይኑ ፡ እዚ ተግባርዚ ዝፍጽሙ ዘለዉ ኩሎም ኣሳሳይቲ እቲ ስርዓት ኣብ ዝሓጸረ እዋን ፍርዶም ክወስዱ ሙዃኖም ብምዝኽኻር ፡ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ተግባርዚ ናብ ዘይተደልየ ኣንፈንፈት ከየምረሓ እንከሎ ብሓባር ክኹንኖ ንጽውዕ ።

መርሑም ኣቦናን ኣያናን ሓጅ ኢብራሂም ሓጂ የኑስ ፣ ኩሉ እቲ ኣብ ልዕሊ ቤት ትምህርቲ ዲያእ ምእንቲ ቅዱስ ተግባር ዘካየዶ ቃልሲ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ኣፍልጦ እንዳሃበ ፡ ብስም ኩሎም ኣባላት ሰ... ደጊምና ዝተሰማዓንና መሪር ሓዘን ብምግላጽ፣ንደቁ ፡ ንምሉኣት ስድራ ቤት ሓጂ የኑስ ፣ ንኩሎም ብጾቱን ፈተውቱን ረቢ ኢማንን ሰብርን ይሃብኩም ፡ ጽንዓት ይሃብ ንብል። ንሓርበኛ ሓጂ ኢብራሂም የኑስ ድማ ጀነተል ፌርዶስ ክቕበሎ ንረቢ ዱዓና ነብጽሕ ።

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ

30 ጥሪ 2018We use cookies to improve our website. More details…